Privacy Policy

Privacy Policy
Als SMV beheren wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet AVG.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt: rechtstreeks, telefonisch of via onze website, worden veilig opgeslagen.

Doel
SMV slaat de benodigde persoonlijke gegevens op wanneer u via ons:
– een muziekopleiding volgt, dan wel geeft;
– en hiervoor een vergoeding aanvraagt c.q. verkrijgt;
– op een andere wijze van onze diensten gebruikt maakt.

Persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw gegevens om u:
– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de opleiding uit te kunnen voeren;
– uw vergoedingsaanvraag te kunnen verwerken;
– te informeren over wijzigingen en/of aankondigingen van onze diensten.

Het gaat dan om:
– voornaam, achternaam, adres, woonplaats;
– geslacht;
– geboortedatum;
– telefoonnummer;
– e-mail adres;
– betalingsgegevens;
– muzikale vaardigheden.

Derden
Indien we uw aan derden verstrekken, denk aan de muziekdocenten, dan eisen wij dat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gekregen zijn.

Bewaartermijn
SMV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarop uw gegevens worden verzameld.

Inzage, corrigeren en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen bij onszelf en door ingeschakelde derden. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de voorzitter SMV.

Fraude
Indien noodzakelijk geven wij klantgegevens aan de overheid.

Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Wijzigingen
SMV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Melden of vragen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of u heeft een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter SMV, via info@smv-vlieland.nl .

Contact
Stichting Muziekonderwijs Vlieland
Blinkerd 3
8899 CJ Vlieland
muziekonderwijsvlieland@gmail.com

page1image3770064page1image2974416page1image2974304page1image3771520

Privacyverklaring

page1image3773184page1image3773392

Bankrekening: NL68 RABO 0105 3468 45

www.smv-vlieland.nl

Kamer van Koophandel: 01106832